Academi Tollau a Masnach flaengar yn cefnogi cymuned fasnachu Gogledd Iwerddon a Phrydain Fawr

Cyrsiau RHAD AC AM DDIM ar gael

Mae ein cyrsiau hyfforddi yn RHAD AC AM DDIM i bob masnachwr sydd wedi’i gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Cymorth i Fasnachwyr.

8146 UKT TSS_1000x350 v2 KJ 20200925
8146 UKT TSS_500x250 v2 KJ 20200925

HYFFORDDIANT

Bydd ein rhaglen o gyrsiau hyfforddi ar-lein yn rhoi’r sgiliau a’r arbenigedd sydd eu hangen arnoch i sicrhau bod eich masnach rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon yn parhau i weithredu’n ddidrafferth. Caiff y cyrsiau eu cyflwyno’n ddigidol ac mewn sesiynau ‘ystafell ddosbarth rithwir’ gan ein hyfforddwyr arbenigol.

Ar gael nawr

8146 UKT TSS_500x250 v2 KJ 20200925